Mặt bằng căn B1-104,1m2 (Căn góc) Giá từ 3.5 tỷ
Tags : ,