Mặt bằng căn B10 - 77,1m2 Giá bán từ 2,3 tỷ


Tags : ,