Mặt bằng căn B6 - 106,3m2 Giá bán từ 3,2 tỷ


Tags : ,